Közzétételi lista

 

 

Éves Munkaterv 2022-2023   letoltes round
Szakmai Program   letoltes round
Szakmai Program 1.sz. melléklet- Különleges bánásmódot igénylő tanulók felvétele   letoltes round
Panaszkezelési szabályzat   letoltes round
Beiratkozás időpontjai   letoltes round
Érettségi vizsgák szervezésének hatósági (Kormányhivatal) ellenőrzése   letoltes round
A fenntartó értékelésének megállapításai   letoltes round
Házirend   letoltes round
A Munkaterv eseménynaptára 2022/2023   letoltes round
Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai   letoltes round
Szervezeti Működési Szabályzat   letoltes round
SZMSZ melléklete   letoltes round
Tanulók juttatásai a 2021/2022-es tanévben   letoltes round
Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató   letoltes round
Nevelő és oktató munkát segítők száma, végzettsége   letoltes round
Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei   letoltes round
A tanulók kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok   letoltes round
Érettségi vizsgák átlageredményei   letoltes round
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások   letoltes round
Házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai   letoltes round
Osztályozó vizsgák követelményei   letoltes round
Tanulmányok alatti vizsgák rendje   letoltes round
Iskolai osztályok létszámadatai   letoltes round